Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

beÃĢindigt haar activiteiten

In de landelijke pers en op onze website kunt u lezen dat de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder : GGDW) er eind 2019 mee gaat stoppen. De waarborgen die de branche als geheel biedt zijn inmiddels zodanig dat de paraplu van het GGDW niet meer nodig is. Op opdrachten vanaf 1 juli 2019 is de garantieregeling daarom niet meer van toepassing. Onze garantievoorwaarden zijn dienovereenkomstig aangepast. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op opdrachten van voor 1 juli 2019. Desgewenst verwijzen wij u voor meer informatie graag naar de veelgestelde vragen, de nieuwe garantievoorwaarden en het persbericht op deze website. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via info@ggdw.nl.

Uw voordelen