Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders- IN LIQUIDATIE

het GGDW heeft haar activiteiten beëindigd

Eind 2019 is de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders gestopt.