CZ | Bij CZ willen wij het verschil maken!

Manuel van der Hoek is manager debiteurenbeheer verzekerden & service bij CZ zorgverzekeringen. In zijn rol is hij zowel beleidsmaker, operationeel verantwoordelijk voor de inning van de debiteurenportefeuille en onderhoudt hij de contacten met de deurwaarder.

“Daadkrachtig, verantwoordelijk en betekenisvol zijn kernwaarden bij CZ. Wat wij vanzelfsprekend vinden in onze omgang met klanten, om echt het verschil te maken in de zorg, vinden wij ook belangrijk met onze ketenpartners. Bij het inschakelen van onze incassopartner hebben wij goed gelet op de kwaliteit van de dienstverlening. Nog te vaak wordt een incassopartner als een kostenpost gezien; wij zijn er van overtuigd dat kwaliteit van dienstverlening zich uiteindelijk dubbel en dwars terugbetaald. Na een uitgebreide selectieprocedure zijn wij dan ook terechtgekomen bij deelnemers van het Garantiefonds.

Wij vinden het belangrijk dat wij met financieel solide deurwaarderskantoren zaken doen. Wij zien in de markt dat deurwaarderskantoren teveel risico’s nemen en dat vinden wij geen goede ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat dat uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit. Dat de deelnemers van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders moeten voldoen aan 25% strengere financiële eisen ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit vinden wij dan ook een goede zaak.

Ook het doorlopende toezicht van de fondsaccountant vinden wij belangrijk. De gedachte van het fonds dat als het met de financiële gegoedheid op orde is, dat ook bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening kunnen wij dan ook onderschrijven!

Manuel van der Hoek.

CZ zorgverzekeringen