Ed Nijpels reikt certificaat uit aan PRC Gerechtsdeurwaarders

December 2014

Tijdens de deelnemersvergadering op 27 november jl. hebben de heren Pessers en Rietveld (directeuren van PRC gerechtsdeurwaarders en incasso) het certificaat uit handen van Garantiefonds voorzitter Ed Nijpels mogen ontvangen.

De heren Pessers en Rietveld zijn erg trots dat het kantoor van PRC Gerechtsdeurwaarders en Incasso zich heeft aangesloten bij het Garantiefonds. “De aansluiting bij het Garantiefonds zien wij als een mooie erkenning voor de kwaliteit en financiële stabiliteit van onze organisatie” zegt de heer Pessers.

Voor onze opdrachtgevers is het een mooie extra waarborg en voor de organisatie een enorm compliment. De financiële positie van incassopartners trekt de laatste jaren veel aandacht, de belangrijkste voorwaarde die het Garantiefonds aan de deelnemende gerechtsdeurwaarders stelt is een kerngezonde financiële positie, de eisen voor liquiditeit en solvabiliteit zijn immers 25% strenger dan door de overheid gestelde eisen. Elke deelnemer is dus in staat om een eventuele majeure financiële tegenslag op te vangen. Opdrachtgevers zijn zo verzekerd van de gegoedheid van de deelnemers. Voorts garandeert het fonds de afdracht van de door de deelnemer geïnde gelden. De gezamenlijke deelnemers stellen het fonds daartoe in staat. Aan deze zekerheid zijn geen kosten verbonden.

Garantiefondsdeelnemers garanderen voorts dat zij;

  • voor afdracht vatbare geïnde gelden binnen 5 werkdagen na ontvangst doorstorten.
  • uitsluitend kosten in rekening brengen die onvermijdelijk zijn.
  • 24/7 online toegang verschaffen tot de eigen dossiers.
  • een adequaat automatiseringssysteem hebben dat niet alleen veilige opslag, maar ook grondige databescherming waarborgt.

Met het keurmerk van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is uw geld gegarandeerd!, “deze extra zekerheid bieden wij onze opdrachtgevers graag” zegt de heer Rietveld. De deelname aan het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders zal binnenkort ook terug te zien zijn op de uitingen van PRC Gerechtsdeurwaarders en Incasso.