Flanderijn neemt Keurmerk Sociale Onderneming in ontvangst

December 2016

Op 6 december 2016 vond in Den Haag het congres De Sociale Onderneming plaats. Tijdens dit congres stond de vraag centraal hoe bedrijven invulling kunnen geven aan hun sociale rol in de maatschappij en daar ook bedrijfsmatig de vruchten van te plukken. Dit onderwerp werd belicht in een plenair programma en een aantal workshops waarin inspirerende voorbeelden werden besproken. Op het congres is ook een sociaal convenant getekend waarin de deelnemende bedrijven en organisaties hebben vastgelegd dat zij Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen zeer serieus nemen. Met de ondertekening geven zij ook aan dat bedrijven met een sociale paragraaf een voorkeurspositie krijgen bij het gunnen en uitbesteden van werk.

Tijdens het congres is ook het Keurmerk Sociale Onderneming aan incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn uitgereikt. Het Keurmerk Sociale Onderneming heeft als missie bedrijven te activeren een duurzaam sociaal beleid te integreren in de bedrijfsstrategie. Zij doet dat door bedrijven via de Keurmerkcommissie en een extern audit bureau te toetsen binnen drie secties: Mens en Maatschappij, Mens en Arbeidsmarkt en Mens en Milieu. Het Keurmerk zet zich in voor de door haar gecertificeerde bedrijven. Doelstelling daarbij is het verkrijgen van een preferente positie bij aanbestedingen en het gunnen van overig werk door zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties en andere organisaties.

Namens Flanderijn nam directielid Michel van Leeuwen het certificaat in ontvangst. “Ik ben erg trots op dit Keurmerk. De beeldvorming over gerechtsdeurwaarders is helaas vaak negatief en de link met een sociale onderneming wordt niet zo snel gemaakt. Onze manier van werken is echter gericht op het vinden van oplossingen en de mens en persoonlijk contact staan hierbij centraal. Intern hebben wij veel aandacht voor het welzijn van onze 650 medewerkers. Naast goede arbeidsvoorwaarden zoeken we ook naar andere manieren om medewerkers te motiveren. Zo zijn meer dan 60 medewerkers als vrijwilliger betrokken bij The Boost, een leer-en coachingsprogramma bedoeld om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van werkloze jongvolwassenen te vergroten en hen zo op weg te helpen naar een geschikte baan.”

Meer informatie over Keurmerk Sociale Onderneming vindt u op http://www.keurmerksocialeonderneming.nl/