Garantie

Het garantiefonds garandeert de afdracht van door de deelnemer geïnde gelden. De gezamenlijke deelnemers stellen het fonds daartoe in staat. Aan deze zekerheid zijn voor u als opdrachtgever geen kosten verbonden.

Garantiefondsdeelnemers garanderen voorts dat zij;
· Voor afdracht vatbare geïnde gelden binnen 5 werkdagen na ontvangst doorstorten.
· Uitsluitend kosten in rekening brengen die onvermijdelijk zijn.
· 24/7 online toegang verschaffen tot de eigen dossiers.
· Een adequaat automatiseringssysteem hebben dat niet alleen veilige opslag, maar ook grondige databescherming waarborgt.