Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders voorziet in toenemende mate in de behoefte

Maart 2014

Iedereen wil risico’s zoveel mogelijk beperken, zowel privé als zakelijk. Soms gaat dat eenvoudiger dan gedacht. Het ruim 15 jaar bestaande Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is een antwoord op de behoefte aan meer financiële zekerheid in de incassobranche. Het staat ervoor in dat door een aangesloten deurwaarder geïnde gelden ook daadwerkelijk bij de rechthebbenden terechtkomen. De belangrijkste voorwaarde voor aansluiting bij het fonds is een gezonde financiële positie van de deelnemer. Liquiditeit en solvabiliteit staan daartoe onder doorlopend toezicht van de fondsaccountant.

Bedrijfsdrukte
De gevolgen van de financiële crisis zorgen voor drukte in de incassobranche. De veel grotere instroom van achterstallige vorderingen leiden tot meer werk. Paradoxaal genoeg leidt dat niet tot een hogere winstgevendheid van de branche. Het blijkt veel lastiger dan voorheen om de vorderingen te innen. En aan het succes daarvan is de winstgevendheid gekoppeld.

Toezicht
Het verplichte wettelijke financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders is in handen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Alle gerechtsdeurwaarders dienen daartoe per kwartaal gegevens in over de bewaarpositie, het resultaat en de balans. Op grond daarvan kondigde het BFT aan dat steeds meer gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht komen. In de praktijk is dat nagenoeg altijd vanwege een dubieuze financiële positie van het betrokken kantoor. Omdat het BFT niet publiceert om welk kantoor het gaat, loopt een onbekend aantal opdrachtgevers risico. En dat ook nog zonder dit te weten! Het wekt dan ook geen verbazing dat het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders nog maar eens het belang benadrukt van het zaken doen met een financieel sterke partner.

Maatregelen
Het BFT waarschuwt daarbovenop voor het risico van voorschieten van kosten voor opdrachtgevers, het zogenaamde voorfinancieren. De beroepsgroep heeft er inmiddels voor gezorgd dat het voorschieten van out of pocketkosten is verboden. Daarnaast formuleert de beroepsgroep eisen aan de minimale liquiditeit en solvabiliteit van alle gerechtsdeurwaarders. Dat niet alle kantoren aan de toekomstige eisen zullen voldoen realiseert ook de Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zich. Daarom is er al eerder over een overgangsperiode gesproken.

Deelnemers
Garantiefondsdeelnemers vormen een select gezelschap van gerechtsdeurwaarders die al vrijwillig aan strengere eisen voldoen. Fondsdeelnemers zijn daarmee een “veilige haven” voor de gelden van hun opdrachtgevers. Met voldoening stellen zij vast dat deelname aan het fonds in tenders van opdrachtgevers steeds vaker een selectiecriterium is. Daaruit blijkt dat het bedrijfsleven de kwalitatieve voorsprong van deelnemers herkent en daarmee haar risico’s beperkt. Verwacht wordt dat ook het MKB zich in de toekomst bewust is van het risico en het onderscheid.

Belang
Gezamenlijk vormen de Garantiefondsdeelnemers in omvang zo’n 40 % van de gerechtsdeurwaardersbranche. Een aanzienlijk deel van de beroepsgroep is dus deelnemer van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Het Garantiefonds hoopt dat de aandacht vanuit de beroepsgroep voor de versterking van de financiële positie van gerechtsdeurwaarders ook leidt tot een toename van het aantal deelnemers.