Over GGDW

Voor een vordering die onbetaald blijft, wordt in het algemeen een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die het geld gaat innen. Als opdrachtgever ontvangt u het bedrag dan niet meer van de klant maar van de gerechtsdeurwaarder. Het is dan wel belangrijk om zeker te weten dat deze ook echt betaalt! Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders voorziet daarin.

Deelnemers aan het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders zijn eenvoudig te herkennen doordat zij het bijbehorende kwaliteitskeurmerk voeren op hun briefpapier. Hiermee geven zij expliciet aan dat de voorwaarden van het fonds op hen van toepassing zijn.

Oud-minister Ed Nijpels (VVD) pleitte in 1980 als kamerlid in een motie voor het wettelijk regelen van de positie van de gerechtsdeurwaarder. Sinds de oprichting in 1998 is hij de voorzitter én het gezicht van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.

 

De Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder : GGDW) gaat er eind 2019 mee gaat stoppen. De waarborgen die de branche als geheel biedt zijn inmiddels zodanig dat de paraplu van het GGDW niet meer nodig is. Op opdrachten vanaf 1 juli 2019 is de garantieregeling daarom niet meer van toepassing. Onze garantievoorwaarden zijn dienovereenkomstig aangepast. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op opdrachten van voor 1 juli 2019. Desgewenst verwijzen wij u voor meer informatie graag naar de veelgestelde vragen, de nieuwe garantievoorwaarden en het persbericht op deze website.