Over GGDW

Voor een vordering die onbetaald blijft, wordt in het algemeen een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die het geld gaat innen. Als opdrachtgever ontvangt u het bedrag dan niet meer van de klant maar van de gerechtsdeurwaarder. Het is dan wel belangrijk om zeker te weten dat deze ook echt betaalt! Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders voorziet daarin.

Deelnemers aan het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders zijn eenvoudig te herkennen doordat zij het bijbehorende kwaliteitskeurmerk voeren op hun briefpapier. Hiermee geven zij expliciet aan dat de voorwaarden van het fonds op hen van toepassing zijn.

Oud-minister Ed Nijpels (VVD) pleitte in 1980 als kamerlid in een motie voor het wettelijk regelen van de positie van de gerechtsdeurwaarder. Sinds de oprichting in 1998 is hij de voorzitter én het gezicht van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.

Extra zekerheid belangrijk
De financiële positie van incassopartners trekt de laatste jaren veel aandacht. De wettelijke toezichthouder (BFT) stelt jaarlijks een aantal gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht maar maakt niet bekend welke dat zijn. U loopt als opdrachtgever daardoor mogelijk zonder het te weten een groot risico. Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders biedt met zijn zichtbare kwaliteitskeurmerk wél de gewenste duidelijkheid. Het fonds onderzoekt aanvragen voor toetreding grondig en heeft in de loop der jaren ook aanvragen geweigerd.

De feiten op een rij

RISICOBEWUST?
Ooit nagedacht wat het voor de opdrachtgever betekent als diens incassopartner failliet gaat? Dat leggen wij graag uit!

ZEKERHEID
Onze deelnemers garanderen de afdracht van de voor hun opdrachtgevers geïnde gelden. Om dat mogelijk te maken staan zij voor elkaar in. Dit betekent dat – als één van de deelnemers niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen – de andere deelnemers bijspringen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgevers de voor hen geïnde bedragen daadwerkelijk overgemaakt krijgen.

DOSSIERS
Onze deelnemers behandelen gezamenlijk 3 miljoen dossiers en kunnen dus van ieder postcodegebied en debiteur iets over de betalingsmoraal vertellen.

GEÏND BEDRAG
Gezamenlijk innen de kantoren jaarlijks 800 miljoen euro voor hun opdrachtgevers.

FINANCIEEL GEZOND
De gemiddelde solvabiliteit van de deelnemers bedraagt 56%.
De gemiddelde liquiditeit van de deelnemers bedraagt 2,70.
Deelnemers zijn verplicht aan de solvabiliteits- en liquiditeitseisen van het Garantiefonds te voldoen, die belangrijk hoger liggen dan hetgeen de beroepsorganisatie vereist.

GERECHTSDEURWAARDERS
Bijna 200 (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders zijn vanuit meer dan 40 kantoren werkzaam voor onze deelnemers. Gezamenlijk behalen zij een omzet van circa 125 miljoen euro, ruim een derde van de branche.

*op basis van laatst bekende cijfers