Gedragscode

In deze Gedragscode zijn de algemene normen en de beleidsuitgangspunten vastgelegd waaraan GGDW deelnemers moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de GGDW deelnemers hun gerechtsdeurwaardersactiviteiten uitvoeren met maatschappelijk bewustzijn. Het toelaten, handhaven en beƫindigen van een deelnemerschap wordt onder andere getoetst aan de moraliteit van de deelnemers. Het maatschappelijke bewustzijn van de deelnemers is een onderdeel van de moraliteit.
De GGDW deelnemers dienen de gerechtsdeurwaardersactiviteiten uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving die voor deze specifieke branche geldt.
Naast de geldende wet- en regelgeving dienen de GGDW deelnemers met inachtneming van deze gedragscode en de algemeen geldende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hun gerechtsdeurwaarderactiviteiten te verrichten.