Menzis | Meer waarde voor mens en maatschappij

Wouter Weyenborg is manager debiteuren bij Menzis en o.a.verantwoordelijk voor inning van de premies bij de leden.

“Een van de doelen van Menzis is dat wij ons richten op een betaalbare zorg voor iedereen.

De keten tussen onze afdelingen service, creditmanagement en declaratieverwerking hebben wij dan ook sterker gemaakt.

Daarnaast investeren we samen met zorgaanbieders, gemeenten maar ook andere partners in het verbeteren van de zorg en de betaalbaarheid/solidariteit daarvan. Eén van die andere partners zijn de incassopartners die wij inschakelen op het moment dat wij openstaande vorderingen uit handen moeten geven.

Bij deze incassopartners stellen wij deelname aan het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders als voorwaarde. Bij Menzis vinden wij het belangrijk dat wij zaken doen met partijen die het een en ander op orde hebben. Een gezonde financiële positie en het voldoen aan strenge eisen horen zeker daarbij. Daarnaast hechten wij waarde aan een duurzame relatie, waarbij ook kwaliteit voorop staat. Zo willen wij dat ook voor onze leden.

De financiële positie van incassopartners trekt de laatste jaren veel aandacht, we lezen dat vaak in de krant. Wij als opdrachtgever kunnen een risico lopen als de incassopartner in de problemen komt. Dit risico hebben wij afgedekt door te kiezen voor een incassopartner die is toegelaten tot het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. De doorlopende controle door een externe fondsaccountant vinden wij daarbij een prettige gedachte, het gaat immers ook om een gezonde duurzame toekomst. Uiteindelijk zijn wij namelijk van mening dat onze leden daar ook bij gebaat zijn”.

Wouter Weyenborg

Menzis