Met het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders zit je SAFE

Oktober 2013

Wat is het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders?
“Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (GGDW) is opgericht om de derdengelden veilig te stellen voor opdrachtgevers van gerechtsdeurwaarders. Het gaat daarbij om geïnde vorderingen die nog op de rekening van de gerechtsdeurwaarder staan. De deelnemers aan het Garantiefonds staan ervoor garant dat deze bedragen ook daadwerkelijk terechtkomen bij de opdrachtgevers. Als een van de aangesloten gerechtsdeurwaarders in een faillissement terecht komt, worden de reeds geïncasseerde vorderingen door het GGDW uitgekeerd. Men zou het GGDW dus als een soort verzekering kunnen zien. Ondernemers die gebruik maken van de diensten van de deelnemers worden schadeloos gesteld, mocht er iets misgaan.”

Wie zijn er aangesloten bij het Garantiefonds?
“Het is alleen voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om je aan te melden bij het GGDW. Aan de deelname worden strenge eisen gesteld en alle deelnemers worden hier doorlopend op gescreend. In de eerste plaats is dat een liquiditeit van 1,25. In de tweede plaats is een solvabiliteit van 30 procent vereist. Deze eisen zijn veel strenger dan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan deurwaarderskantoren. De deelnemers worden verder gecontroleerd op de kwaliteit van hun risicobeheersing en kantoororganisatie. Er wordt bij de deelnemende organisaties telkens gekeken of de bedrijfs- en privérisico’s in voldoende mate zijn afgedekt.”

Hoe vindt deze controle plaats?
“Deelnemers zijn verplicht om gedurende het jaar hun kwartaalcijfers aan de fondsaccountant te verstrekken. Alle kosten van het Garantiefonds –dus ook de kosten van die verplichte controles- worden door de deelnemers zelf betaald. Het Garantiefonds bestaat dit jaar vijftien jaar en heeft nog nooit hoeven uitkeren. Dit is hoe dan ook goed nieuws en zegt iets over de gezonde financiële staat van de aangesloten organisaties.”

Credit Expo
Het Garantiefonds Gerechtdeurwaarders is één van de hoofdsponsors van de 9e editie van Credit Expo op donderdag 7 november 2013. Graag maken wij kennis met. U vind ons bij standnummer 44. In onze stand ontvangt u een sleutel met een uniek nummer. Gaat u onze “SAFE” kraken? 

Om 16.00 uur verzorgen wij in zaal 11/12 een inspirerende presentatie. Jan Smit, gerechtsdeurwaarder, bestuurslid van onze stichting en voorzitter van eredivisieclub Heracles, vertelt over de verschillen en overeenkomsten  tussen voetballers en creditmanagers en hoe een eredivisieclub solvabel kan zijn.