Onzekerheid opdrachtgevers door faillissement Credit Yard Financial Services

April 2014

Een groot aantal bedrijven, instellingen en organisaties die hun vorderingen uit handen hebben gegeven aan het incassobureau Credit Yard uit Eindhoven verkeert in onzekerheid. Aanleiding daartoe is het uitgesproken faillissement van vrijdag 11 april jl.. Credit Yard was een van de grootste incassobureaus. Het bedrijf voert de merken: Inkasso Unie, Credit Work en Nationale Zorgdesk.

De crisis, of beter gezegd de nieuwe economische realiteit, eist zijn tol. Vorig jaar gingen enkele kleinere incassobureaus failliet maar Credit Yard is een grote speler. De vraag is welke consequenties dit heeft voor haar opdrachtgevers. Uit faillissementsverslagen blijkt dat incassobureaus geïncasseerde gelden niet altijd afdragen aan opdrachtgevers. Incassokantoren staan ook niet onder wettelijk toezicht.

Bij de gerechtsdeurwaarders is dit anders geregeld en blijken er zelfs twee vormen van toezicht op deze beroepsgroep te zijn. Er is wettelijk toezicht dat van toepassing is op alle gerechtsdeurwaarders daarnaast is er (strenger) vrijwillig toezicht, waaronder alleen deelnemers van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders vallen. Op de deelnemers van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders houdt de fondsaccountant permanent toezicht.

Het wettelijk toezicht wordt uitgevoerd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het bureau dat ook het toezicht op de notarissen houdt. Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (GGDW) is opgericht om de derdengelden veilig te stellen voor opdrachtgevers. De deelnemers aan het GGDW staan ervoor garant dat deze bedragen ook daadwerkelijk terechtkomen bij de opdrachtgevers. Het gaat daarbij om geïnde vorderingen die nog op de rekening van de gerechtsdeurwaarder staan. Ondernemers die gebruik maken van de diensten van de deelnemers worden schadeloos gesteld, mocht er iets misgaan.

Het is alleen voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om je aan te melden bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Aan de deelname worden strenge eisen gesteld en alle deelnemers worden hier permanent op gescreend. In de eerste plaats is dat een liquiditeit van 1,25. In de tweede plaats is een solvabiliteit van 30 procent vereist. Dat is 25 procent “strenger” dan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan deurwaarderskantoren.

Deze eisen zijn zo streng dat lang niet alle deurwaarderskantoren daaraan kunnen voldoen. Ed Nijpels, oud minister en voorzitter van het GGDW zegt dat hij best meer deelnemers zou willen hebben maar dat hij niet bereid is de criteria te verlagen. De deelnemers staan immers borg voor elkaar en dan moet je er geen zwakke broeders tussen hebben.
Zo weten zowel de opdrachtgevers van de aangesloten deelnemers als de deelnemers onderling dat ze geen enkel risico lopen. Kantoren die het GGDW-keurmerk voeren, staan onder doorlopend toezicht van de fondsaccountant die er op toeziet dat alle deelnemers aan de strenge eisen blijven voldoen.

Aangesloten deurwaarderskantoren zijn te herkennen aan het GGDW-logo op hun briefpapier, en zijn terug te vinden op de website van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (www.ggdw.nl)