Ook deurwaarders gaan nu gebukt onder crisis; zaken doen met Garantiefonds deelnemer geeft u zekerheid!

April 2014

In de bijlage treft u een artikel aan dat afgelopen week in Dagblad de Stentor is verschenen.

De gevolgen van de financiële crisis zorgen voor drukte in de incassobranche. De veel grotere instroom van achterstallige vorderingen leiden tot meer werk. Paradoxaal genoeg leidt dat niet tot een hogere winstgevendheid van de branche. Het blijkt veel lastiger dan voorheen om de vorderingen te innen. En aan het succes daarvan is de winstgevendheid gekoppeld.

Het verplichte wettelijke financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders is in handen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Alle gerechtsdeurwaarders dienen daartoe per kwartaal gegevens in over de bewaarpositie, het resultaat en de balans. Op grond daarvan kondigde het BFT aan dat steeds meer gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht komen. In de praktijk is dat nagenoeg altijd vanwege een dubieuze financiële positie van het betrokken kantoor. Omdat het BFT niet publiceert om welk kantoor het gaat, loopt een onbekend aantal opdrachtgevers risico. En dat ook nog zonder dit te weten! Het wekt dan ook geen verbazing dat het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders nog maar eens het belang benadrukt van het zaken doen met een financieel sterke partner.

stentor_deurwaarders_ook_gebukt_onder_crisis.pdf

Bijlage 1: stentor_deurwaarders_ook_gebukt_onder_crisis.pdf