Veelgestelde vragen

Waarom houden we er mee op?
De deurwaardersbranche is de afgelopen 20 jaar vergaand geprofessionaliseerd. Dit maakt de paraplu van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder : GGDW) overbodig.
In het kielzog van het GGDW is er wettelijk toezicht gekomen door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De eisen aan de gehele branche zijn in de loop der jaren verzwaard. Veel van de initiatieven van het GGDW zijn daardoor thans formeel geregeld. Een gerechtsdeurwaarderskantoor moet anno nu onder meer voldoen aan de eisen van het BFT (financiële ratio’s, de zogenoemde bewaarplicht en een reeks andere eisen), normen voor kwaliteit, waarderingsregels, het verbod op voorfinanciering, allerlei verordeningen, privacywetgeving en de Gerechtsdeurwaarderswet. Ook voldoen veel gerechtsdeurwaarderskantoren aan allerlei normen op het gebied van ISO en ISAE.

Wat hield het fonds in?
Voor een vordering die onbetaald blijft, wordt in het algemeen een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die het geld gaat innen. Als opdrachtgever ontvangt u het bedrag dan niet meer van de klant maar van de gerechtsdeurwaarder. Onze deelnemers garanderen de afdracht van de voor hun opdrachtgevers geïnde gelden. Om dat mogelijk te maken stonden zij voor elkaar in. Dit betekent dat – als één van de deelnemers niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen – de andere deelnemers bijspringen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgevers de voor hen geïnde bedragen daadwerkelijk overgemaakt krijgen.

Waaraan kon je de deelnemers herkennen?
Deelnemers aan het GGDW zijn eenvoudig te herkennen doordat zij het bijbehorende kwaliteitskeurmerk voerden op hun briefpapier. Op onze website kunt u zien wie er deelnemer waren van het Fonds.

Wanneer houdt het fonds op te bestaan?
De GGDW beëindigt haar activiteiten. Gedurende het jaar 2019 zal de verstrekte garantie gefaseerd worden afgebouwd. Op opdrachten vanaf 1 juli 2019 is de garantieregeling niet meer van toepassing.

Hoe gaat het met opdrachten die nog niet zijn afgewikkeld?
Vanaf 1 juli 2019 zal voor nieuwe opdrachten geen garantie meer worden verstrekt. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op voordien overeengekomen opdrachten. Wij verwijzen voor verdere details naar de garantievoorwaarden.

Overige vragen
Mogelijk heeft u nog andere vragen die niet aan de orde zijn gekomen. Op de website bij “contact” kunt u uw vraag schriftelijk stellen aan info@ggdw.nl, maar ook telefonisch zijn wij bereikbaar onder het nummer 0182-698025.